Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Nyhedsbrev april-maj-juni

Kære forældre og FDF'ere

 

Indledning

 

Tid til ny opdatering herfra, og det bliver en længere smøre denne gang, da der er sat mange forskellige ting i værk…..

 

Vi har nu for alvor taget uderummet i brug, og vi glæder os over at bruge naturen som oplevelsesrum.

 

Op al den ting som Gud har gjort,

Hans herlighed at prise.

Det mindste han har skabt er stort,

og kan hans magt bevise.

 

Selv de mindste elementer i naturen, får vi øje på til vores mødeaftner, og det er vigtigt for os at vise og fortælle om det små ting i det store billede. F.eks. Hvordan insekter bidrager til jordens vedligehold og de større dyrs føde, men også at alt det skabte betyder noget for Gud og at intet er tilfældigt.

  

En beretning fra en puslinge-tumlingeaften i april, hvor pionering stod på programmet:

 

"Som pusling-tumling er det begrænset, hvor mange knob man kan mestre, i stedet handler pionering om, hvad det er og hvordan det kan bruges. Først skal der bæres reb og rafter til pladsen, og der kan nemt bruges fire FDF'ere til at bære en lang rafte. Derefter laves tre-bukke, som først snos sammen for neden og derefter rejses i fællesskab, så kommer der afstivere på, og her hjælper man hinanden med at holde rafterne på plads imens der bindes. Alle hjælper hinanden og glæder sig over byggeriet, der lige så stille rejser sig på pladsen ved Bækgården. Til sidst sættes gyngen og vippen på, og vupti fik man skabt et legestativ af reb og rafter. Præmien er gynge- og vippeture lige indtil man bliver hentet af sine forældre, og det var hele sliddet værd:)"

 

Siden sidst og et kig fremad

 

Tak for opbakning til Skjern rundt på fire hjul, hvor konceptet var ændret lidt fra de tidligere år med nyt tidspunkt og opgavekoncept. Tillykke til familien Nielsen og co, som for 3. år i træk fik pokalen med hjem - godt kørt. Vi håber på flere deltagere til at udfordre dem næste år. 

 

Et af vores visioner i FDF Skjern er at være mere synlige i bybilledet, det prøvede vi i starten af april til Sjov lørdag i kulturcenteret, hvor mange børn havde lyst til at lave snobrød sammen med os. Vi fik især også besøg af vores egne FDFbørn som med stolthed ivrigt sang med på sangene, da Peter tog guitaren frem, viste de andre hvordan et færdigbagt snobrød skulle se ud og huggede brænde. Det var fantastisk at se dem i aktion, og de er i virkeligheden vores bedste agitation.

 

Kredslederen har været på kursus for at lære mere om den nye lov om persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj, hvilket betyder at vi fremover vil være meget opmærksomme på personhenførende data og hvordan vi håndterer det. Det betyder også, at vi i fremtiden vil spørge om lov til mange forskellige ting, bl.a. deltagerlister til lejre med personligt data på osv. Vi håber på, at det med tiden kommer til at køre helt automatisk for os.

 

Alle kredse på landsplan har fået tilbudt at skifte til nyt hjemmesidesystem, og det har vi takket ja til. Efter sommerferien står en ny hjemmeside klar og den arbejdes der også på nu. Så I vil nok opdage at den gamle efterhånden ikke bliver opdateret helt så meget med billeder osv. mere. Dog bliver siderne med Østrig og Holmsborg stadig brugt op mod lejrene med info, pakkelister og tilmeldingslister.

 

Vi er også ved at oprette Mobilepay til kredsen, og fremover vil stort set al betaling blive til den. Det betyder også at måden man tilmelder sig lejre og andet på i fremtiden, forhåbentligt vil blive mere enkelt og nemt for jer:) Nummeret vil komme til at hænge på Bækgården og stå på hjemmesiden.

 

D. 1. april tilmeldte vi 30 stk. til Østrigsturen i sommerferien og 20 stk. til Holmsborglejren i Kristi Himmelfartsferien. Det er 65 procent af alle medlemmerne i kredsen - god opbakning. I påsken havde vi også 4 medlemmer på seniorvæbner- og seniorkursus, og vi elsker at høre om alle deres oplevelser, hver gang de kommer tilbage igen. Det betyder meget at komme ud og opleve FDF uden for kredsen, og danne nye venskaber på tværs af kredse. Til indledningen efter påske delte kursisterne deres oplevelser med resten af kredsen, og det var sjovt at se, hvordan de yngre FDF'ere sugede til sig og udbrød: "Det skal jeg også når jeg bliver stor."  

 

FDF har på landsplan udviklet en legestander som hedder Go Play, sådan en har vi også fået lov til at få til Ringkøbing-Skjern kommune. Udvalget omkring Grønne Korridor er med på ideen, og vi vil nu søge kommunen om lov til at placere den. Vi håber det hele falder i hak, sådan at vi kan tage den i brug omkring september måned.  

 

Vi har stadig plads til flere medlemmer, og børnene må altid gerne tage en ven eller veninde med til en mødeaften. 

 

FDF hilsener fra kredslederen