Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Nyhedsbrev 4 november-december

Kære børn og forældre i FDF

 

Nu kommer tiden, hvor dagene bliver kortere og vi forbereder os stille på mørkets komme – heldigvis tænder vi lys for netop at have noget at se frem mod og glædes over.

 

I august startede vi op på ny med oprykning af medlemmer og modtagelse af nye medlemmer. Hos de store har vi i år særligt mange medlemmer, ofte oplever vi at interessen for FDF daler med alderen, men vi har en stærk gruppe som hænger ved, hvilket vi nyder helt vildt. Desværre er de to yngre klasser ikke særligt store, noget vi ikke tidligere har oplevet. Om det skyldes at vi har flyttet adresse, at det falder sammen med andre aktiviteter eller noget helt tredje ved vi ikke, men vi er opmærksomme på det og vil forsøge at knække kurven.

 

I august havde vi turen til Jyllands Park Zoo, hvor vores generalforsamling også blev afholdt. Det var en dejlig dag med god opbakning og i den forbindelse blev Allan Møbjerg valgt ind til bestyrelsen. Fra formandsberetningen handlede det om færdiggørelsen af Dejbjerggården – selve byggeriet er færdigt, og nu er det detaljerne så som indretning på vægge og internet skal på plads, kredsens økonomi, som i øvrigt er fin samt vores gang på Bækgården, som vi på sigt skal have indrettet bedre, så vi føler os mere hjemme. Vi startede året med at være lidt udfordret på ledersituationen, da vores ledere bliver revet i fra flere sider, men heldigvis har Sanne Nørgaard Larsen og Meta Jakobsen sagt ja til at være ledere, hvilket vi er så glade for. Sanne startede hos piltene i starten af sæson og Meta starter hos puslinge-tumlinge efter efterårsferien.      

 

 

Vi takker for opbakningen til cykelsponsorløbet i september, det var helt vildt fantastisk at se hvordan børnene havde fået gode sponsorer. Omkring 21.000 blev det til, alle skulle gerne have fået sendt deres sponsorseddel tilbage, ellers må I gerne kontakte Stine 21 45 12 43. Overskuddet fra cykelsponsorløbet går til Dejbjerggården, og det er ikke noget vi vil forsætte med næste år, da vi er færdige med projektet.

 

Mange kontingenter er allerede kommet ind, men hvis det ikke er sket endnu er satsen: 575 pr barn pr år og 325 for efterskolemedlemmer.

 

Indbetaling til konto 7651-1050767 – husk navn på medlem i posteringsteksten.

 

Det er vigtigt for os at have et lavt kontingent og dermed give alle mulighed for at være med. Der kan også søges om støtte fra vores medlemsfond ved kontakt til Mogens mail@hasager-kirk.dk

 

Som det står i informationsfolderen, satser vi på lavt kontingent, men i stedet har vi brug for hjælp til to gange papirindsamling, men vi har også nogle gange brug for en hånd til: mødeaftnerne, weekendture eller andet. I hvert nyhedsbrev skriver jeg, hvad vi har brug for, og så kan man bare give en tilbagemelding til Stine – 21 45 12 43 så får man et kryds for detJ Der kommer nye opgaver igen senere, så hvis man ikke har tid i denne periode, kan man vente til næste periode.  (tak til jer som bød ind sidste omgang)

 

 

Vi har ikke brug for hjælp i november-december…

 

 

Men husk banko (se indbydelse) J hvis nogen skulle have lidt til præmie, kontakt Linda Nygaard Jensen, Skovbrinken 16.

 

 

Juleafslutning er fælles for alle børn og slutter kl. 20.00

 

 

Vigtigt: til mødeaftnerne skal I være opmærksomme, at alle har lys på når de skal hjem fra Bækgården på cykel.

 

 

FDF hilsner kredsledelsen