Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

FDF

FDF er en gammel organisation. Vi kunne i 2002 fejre 100 års jubilæum. I dag har FDF ca. 23.000 medlemmer fordelt på 400 kredse rundt om i hele landet.

Kredsen
Formålet med FDF har lige siden starten i 1902 været at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. FDF er en frivillig og selvstændig del af folkekirkens arbejde med børn og unge, og FDF Skjern har derfor naturligt tilknytning til Skjern kirke og sogn.
Det er ligeledes et vigtigt formål for FDF Skjern, at børn og voksne mødes i et fællesskab omkring gode, udfordrende og oplevelsesrige aktiviteter. Siden FDF Skjern blev stiftet i 1911 har børnene mødt voksne frivillige ledere, som har givet dem venskaber, færdigheder og minderige oplevelser for livet.

FDF Skjern er en selvstændig kreds under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund og tæller for øjeblikket ca. 100 medlemmer heraf ca. 75 børn og 15 ledere.
Ledere, Kredsledere og Bestyrelsesmedlemmer er ikke ansatte og får derfor ingen løn eller honorarer for arbejdet - alle er med af ren og skær lyst og interesse.

Aktiviteterne i FDF spænder over oplevelser i naturen, musik, gøgl, lege, arbejde med reb og rafter, kanoture, lejrbål, lejrliv, orientering, førstehjælp, geocaching, klatring, overnatning i det fri, mad over bål og meget meget mere.
To gange om året er hele kredsen på weekendtur enten i hytte eller som en kombination af hytte og teltlejr. Højdepunktet er den årlige sommerlejr vor hele kredsen er på lejr i en uge af sommerferien.
Hver måned er der et fælles arrangement som f.eks. sommerlejrfest, fastelavnsfest, et missionsprojekt, sælge lodsedler, pladespil, minimarked for hele familien, juleafslutning o.lign.

Aktiviteterne målrettes børnene på deres alderstrin med følgende opdeling:
Pusling:-------- 0. klasse.
Tumling:-------- 1. - 2. klasse.
Pilt:----------- 3. - 4. klasse.
Væbner:--------- 5. - 6. klasse.
Seniorvæbner:--- 7. - 8. klasse.
Senior:--------- 9. - ... klasse.

FDF Skjern holder til på "Fritidscentret Cirklen" beliggende på Bredgade 13.
Med undtagelse i skolernes ferier eller andet er programsat mødes kredsen hver onsdag med fælles andagt hvorefter klasserne går hver til sit. Mødetidspunkterne er som anført:
Puslinge, Tumlinge og Pilte:------------------- 18:30 - 20:00
Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer:---- 18:30 - 20:30

Prisen for et år udgør 575 kr. pr. barn. (325 kr. hvis barnet er på efterskole) 

Hvis du gerne vil være en del af Skjern FDF eller blot vil vide mere, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af kredslederne:
Stine Birkedal Jensen tlf.: 2145 1243
eller
Niels Erik Marcussen tlf.: 9735 0882 el. 2368 2023